Vereniging Natu-Eco@EU

Onze vereniging stelt zich ten doel woongroepen te realiseren voor mensen die zowel naturistisch als ecologisch willen samenleven.

Drijfveer is wat het naturisme van oudsher heeft: in goede samenhang met de natuur leven.

Waarom een aparte vereniging? Gewoonweg omdat deze doelstelling nog niet bestaat. Daarnaast is gebleken dat er belangstelling is voor een dergelijke opzet. Verder staat zorg voor en met elkaar als centrale doelstelling in onze beleidsnota.

Mocht je interesse gewekt zijn dan kun je
- verder lezen onder "Over Ideaal"
- ons volgen op Facebook onder Natu-Eco
- kun je je aanmelden als lid, dan stuurt U een mailtje aan: secretaris@natu-eco.eu.
Lees meer
Vereniging Natu-Eco@EU is opgericht bij notariële akte op 5 oktober 2016 ten overstaan van notaris mr. Henri Marc Francois Neve (Bakker & Neve Netwerk Notarissen) te Leiderdorp.

Postadres: Wilde Wingerdlaan 239, 2803 WB  Gouda.

Ingeschreven onder nummer 67005772 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 6 oktober 2016
Rekeningnummer: NL36 TRIO 0338 4137 66

Email: secretaris@natu-eco.eu 


Lees meer

Nieuwsberichten

@Disclaimer: Wij hebben ons zo veel mogelijk moeite getroost de herkomst en rechten van fotomaterialen te onderzoeken. Mocht iemand ondanks ons vooronderzoek menen rechthebbende te zijn van fotomaterialen op deze website dan kunt U contact opnemen ter afstemming en/of verwijdering met communicatie@natu-eco.eu


Ledendag 1 oktober zeer geslaagd (EJFR 1-10-2017)

 
De ledendag op Gravingen bleek vandaag een goede en zeer prettige bijeenkomst met meer dan de helft van onze leden. Veel ruimte voor onderlinge kennismaking, uitwisselen van de ideeën, wensen en de ontwikkelingen in de vereniging.

Samen hebben we de lunch genoten, een rondleiding over het terrein van Gravingen gehad, waarna de sauna werd bezocht. Voor de afkoeling was er het (zwem)water 12-13 graden.

Daarna hebben we in een heerlijke sfeer in Zoddesteijn samen verder ontspannen, samen gekookt en gegeten. Na de afswas en het opruimen zijn we rond de klok van 19.30 uur we in het halfduister vertrokken.

Iedere aanwezige bedankt voor de bijdrage!

We bedanken speciaal het bestuur van Zon & Leven Gravingen voor het gebruik van de mogelijkheden op hun terrein. Speciale dank aan de leden Paul en Inge die het contact legden en als gastvrouw / man optraden.

Evenementen / planningen: (bijgewerkt 25 oktober 2017)

29 oktober 2017: Aspirant Ledendag (vervalt)

13 november 2017: Huiskamerbijeenkomst (bij wie?)

17 november 2017: Bestuursvergadering (skype)

26 november 2017: samen naar Sauna de Waterakkers.

8 december 2017: Bestuursvergadering (skype)

13 december 2017: Huiskamerbijeenkomst (wie ontvangt?)

1 januari 2018: Nieuwjaarsduik (s'Gravenzande)Naturistisch Wadlopen: 27 augustus 2017

5 leden van onze vereniging hebben meegelopen vanuit Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Een goede manier om de leden nader te leren kennen en een dagje gezamenlijk in de natuur te zijn. Na de tocht samen zonnen en genieten van het mooie natuurschoon op Schiermonnikoog die dag.

Het was heerlijk en fantastisch om dit mee te maken in een groep naturistische wandelaars... Deelnemers Eddy, Renske, Wiebe, Lambert en Edwin hebben genoten van deze heerlijke tocht... ondanks dat het ook zwaar was.Nieuwe alinea

Lees meer
Inschrijven
voor de Nieuwsbrief kan. Mail aan :
secretaris@natu-eco.eu
onder vermelding van 'Nieuwsbrief'.

Bijdrage aan de Nieuwsbrief kan ook.
Stuur je bijdrage aan:
worden doorgestuurd aan:
redactie@natu-eco.eu.

(EJFR/30-09-2017)

U kunt zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
Naast nieuwtjes en ontwikkelingen zal daarmee ook de inschrijving en deelname aan activiteiten meer gecommuniceerd gaan worden.

Daarnaast kunnen leden nieuws, ervaringen en andere berichten aan gaan leveren. Redactie ligt bij Edwin, per mail te bereiken: redactie@natu-eco.eu 

Aanmelden is eenvoudig: Stuur een mailtje aan Renske: secretaris@natu-eco.eu met in de kop: Inschrijving nieuwsbrief. Nieuwsbrief 3 verschijnt in oktober 2017.
Laat eens wat van U horen zou ik zeggen!


Onze vereniging in de UIT! 

In het zomernummer 2017 van de UIT!

Ecologisch, zelfvoorzienend en bloot.

Begin dit jaar is de nieuwe vereniging Natu-Eco@EU gestart: een initiatief dat woongroepen op wil richten om met anderen bloot, ecologisch en zo zelfvoorzienend mogelijk te kunnen leven.

Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor woongroepen in Spanje, Frankrijk en Nederland.

(EJFR/22-6-2017)

Share by: